Hjemblad

DEN NORSKE TEPHRA FORENING

Stiftet på Island 17 mars 1973

av

Arthur Gibbs Sylvester, Thor Siggerud, Torstein Navrestad, Jens Mathisen, and Olaf Hagen.

  • Reguleringen for medlemskap:  Vulkaniske tephra (>1 mm) av en aktiv vulkan i utbrudd må ha fallt på seg; det må fastslås fotografiskmessig eller med en attest fra en objektiv observator.  
  • Søknad skulles sendes til Arthur Sylvester, Department of Geological Sciences, University of California, Santa Barbara, CA 93106-9630, USA.  Medregn navet av vulkanen og dato.   Få tak i nærmer opplysninger med e-mail til sylvester@geol.ucsb.edu

MEDLEMLISTE

FOTOARKIV

Retur to Sylvester Hjemmeside