Stifteren Arthur G. Sylvester ved siden of selve Kirkefjell krater.

art_under_ash